Workshop thema’s

Het verleden tot leven brengen: de kracht van herinneringen
Bij mensen met Alzheimer blijven herinneringen aan vroeger vaak nog lang intact. Met behulp van het zien en vasthouden van voorwerpen van vroeger, bekijken van foto’s van vroeger en het uitwisselen van verhalen kan het verleden opeens weer een onderdeel vormen van het heden. Dat kan mooie momenten opleveren.

Zonder woorden: de kracht van non-verbale communicatie
Veel patiënten die lijden aan dementie kunnen dingen niet meer goed onder woorden brengen, maar voelen wel heel goed de sfeer aan. Lichaamstaal is daarbij heel belangrijk. We leren in deze workshop hoe je zonder woorden duidelijk kan maken dat je in iemand geïnteresseerd bent, van hem/haar houdt, je om hem/haar bekommert.

Samen genieten: de kracht van muziek
Sommige patiënten met dementie die niet meer met woorden kunnen communiceren, blijken nog wel goed te reageren op muziek. In deze workshop gaan we concreet aan het werk: handige tips rond het verzamelen/opslaan en afspelen van muziek, mogelijkheden van de I-pod, zingen, klanken maken en zelf muziek maken.

Van negatief naar positief: de uitdaging van het halfvolle glas
In deze workshop wordt vooral ingegaan op de mantelzorger zelf. Wat kan hij/zij zelf doen om te voorkomen in een negatieve spiraal terecht te komen. Uitgangspunt: als je zelf goed in je vel zit, kan je beter voor een ander zorgen.

Het kan anders: doorbreken van oude patronen
Iemand met dementie verandert. De persoon die we ooit gekend hebben, is er niet meer. Dat betekent dat oude omgangsvormen, die vroeger werkten, nu niet meer werken. Het aanvaarden van deze nieuwe realiteit is pijnlijk, maar door het te accepteren kunnen ergernis en irritaties vervangen worden door interesse en nieuwsgierigheid. In deze workshop gaan we concreet met dit moeilijke proces aan de slag.