Workshop Optimale Mantelzorg

Het doel van deze workshop is mantelzorgers beter te begrijpen om hen zodoende optimaal te kunnen ondersteunen.

Er wordt veel van mantelzorgers gevraagd en als zij goed functioneren is dat niet alleen goed voor henzelf en de patient waarvoor zij zorgen, maar ook goed voor de samenleving. Er valt dus veel te winnen!

In de workshop Optimale Mantelzorg  (één dagdeel) worden de deelnemers meegenomen in een gedachtenexperiment: stel nou dat de mantelzorger jouw collega zou zijn?

  • Hoe gaat deze ‘collega’ om met:
    • —verhoogde werkdruk, —emoties, —steeds veranderende eisen en zijn eigen rouwproces
    • —onmacht om situatie te beïnvloeden en —weinig of geen overleg
  • Wat voor een type ‘collega’ is hij/zij?
  • Welke risico’s loopt hij/zij (bijv. op een burn-out)?
  • Hoe kan deze hij/zij optimaal functioneren?

Doelgroep

  • Professionals die werkzaam zijn in de zorg
  • Ambtenaren belast met beleid en/of uitvoering van de Wmo

Kosten

Informatie over beschikbaarheid en kosten op aanvraag.