Training de trainers

Deze Training de Trainers geeft aandacht aan de volgende punten:

  • Didactische methoden
  • Presentatievaardigheden
  • Gebruik van multimedia
  • Groepsprocessen herkennen en begeleiden
  • Adequaat omgaan met valkuilen
  • Aandachtspanne
  • Opbouw/ontwerp van een training (interactie inhoud en methode), formuleren leerdoelen
  • Logistiek rond een training

Q4Q heeft meer dan 100 professionals geholpen om hun ervaring en expertise beter op anderen over te dragen. De feedback is bijzonder positief: de door ons getrainde professionals merken dat ze effectiever zijn geworden, meer voldoening ervaren bij het geven van trainingen en hun cursisten enthousiaster en leergieriger weten te maken.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal sessies.