Teambuilding

Voor werkgever en werknemer is het van groot belang dat medewerkers zich prettig voelen in hun team en dat zij zich volledig kunnen ontplooien. Helaas is dit niet altijd het geval: misverstanden, miscommunicatie, gebrek aan vertrouwen, onderlinge conflicten, onbegrip en onduidelijk verwachtingen kunnen de sfeer behoorlijk verpesten. Een teambuilding kan hierbij uitkomst bieden. Ons aanbod kan als volgt worden gekarakteriseerd:

  • de trainingen zijn degelijk en tegelijkertijd leuk
  • wij zijn niet moraliserend, maar kijken vooral hoe individuele medewerkers zo goed mogelijk uit de verf kunnen komen
  • we geven veel aandacht aan het vergroten van inzicht in de eigen rol (zie ook teamrollen) binnen een team en de onderlinge (verbale en non-verbale) communicatie
  • onze trainingen zijn altijd maatwerk en aangepast aan de specifieke wensen van de opdrachtgever
  • wij gebruiken methodieken uit het volwassene onderwijs, die gericht zijn op optimale participatie, zelfwerkzaamheid en respect
  • afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen de trainingen beperkt zijn tot een dagdeel of zich uitstrekken over meerdere dagen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten.