Over Q4Q

Quest for Quality (Q4Q) biedt training & consultancy en werd in 2000 opgericht door Ernst Buning.

De missie is het ondersteunen van personen en organisaties in hun zoektocht naar een betere kwaliteit van handelen. Steeds wordt hierbij getracht ook buiten de platgetreden paden te treden en mensen te stimuleren zaken van een andere kant te bekijken, waardoor een nieuw perspectief  ontstaat.

Geschiedenis

Tot 2000 was Ernst als psycholoog werkzaam bij de Amsterdamse GG&GD, gespecialiseerd in de onderwerpen Drugs en Aids en belast met de internationale contacten. Met Q4Q zette hij -samen met een team van jonge professionals- de internationale activiteiten voort. Dit behelsde ondermeer:

  • het managen van een Europees netwerk rond vervangende middelen;
  • de organisatie van lokale drugs seminars in Latijns Amerika;
  • het opzetten van een online training over alcohol (preventie en beleid) en de organisatie van internationale alcohol conferenties;
  • trainingen van Duitse huisartsen op het gebied van het verstrekken van vervangende middelen aan druggebruikers (project ZEUS);
  • diverse consultancy projecten voor de Verenigde Naties.

Vanaf 2006 werden -naast deze internationale projecten- diverse producten voor de Nederlandse markt ontwikkeld en uitgevoerd, waaronder een teambuildingsproject. In 2010 werden de meeste activiteiten afgebouwd, aangezien Ernst door privéomstandigheden onvoldoende tijd en energie in het bedrijf kon stoppen (hij zorgde intensief voor zijn vrouw die dementie had en in 2011 overleed).

Medio 2012, pakte Ernst de draad weer op, maar op een andere manier: hij ontwikkelde de EenakterWaar zit hier het lichtknopje?‘, waarin hij het verhaal van zijn vrouw en hemzelf vertelt aan de hand van korte anekdotes en eigen geschreven liedjes. Ernst trad met deze Eenakter op o.a. in Alzheimer Café’s, tijdens trainingen van mensen die in de zorg werken en op symposia voor professionals (voor meer informatie zie www.ernstbuning.com ).

Eind 2013 begon Ernst met de ontwikkeling van diverse nieuwe workshops en trainingen, die vooral gericht zijn op het optimaal laten functioneren van mantelzorgers. In de loop  2014 kwam dit op de markt en kreeg gaandeweg steeds meer vorm. In het menu staat meer informatie over deze activiteiten.
Per 1 januari 2016 is de status van Q4Q veranderd: de BV werd een eenmanszaak.