Artikel in mantelzorgkrant 2016

Een interview met het Noord Hollands Dagblad over de voorstelling Jong van Geest. link

Op initiatief van de Rotary in Voorst werd een speciale mantelzorgkrant samengesteld met artikelen, interviews en ervaringen. Oplage 15.000

lees de bijdrage van Ernst Buning: artikel ernst in Mantelzorgkrant 2016