WORKSHOPS

workshop q4q

BOEK

boek q4q wit

OPTREDEN

optreden q4q

In de workshops gaat Ernst Buning actief aan de slag met mensen die informele zorg geven aan iemand met dementie (mantelzorgers, vrijwilligers). De workshops helpen bij het zoeken naar nieuwe omgangsvormen. Hoe doe je dat? Welke rol speelt non-verbale communicatie? Do’s en don’ts. Wat doet muziek? Hoe kan je gebruik maken van het verleden?

Het boek bevat 40 korte verhalen, gebaseerd op ervaringen van Ernst Buning zelf en ontmoetingen die hij had met lotgenoten. Verhalen van hart tot hart, waarin steeds gezocht wordt naar een positieve benadering, zonder daarbij de harde werkelijkheid van dementie uit de weg te gaan.

Naar aanleiding van de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Ann, heeft Ernst Buning twee Eenakters gemaakt. Aan de hand van anekdotes en liedjes vertelt hij zijn verhaal en neemt de toehoorder mee in de achtbaan aan emoties van verdriet, verlies, teleurstelling, kwaadheid, ontkenning, hoop, liefde, verbondenheid en uiteindelijk acceptatie en loslaten.